fredag 10 september 2010

Se det lilla barnet (Amen, Amen...)

Amen, amen, amen, amen, amen...

1. Se det lilla barnet
ligga i en krubba
första julens morgon.

2. Se honom i templet
sitta med de lärda,
redan full av vishet.

3. Se honom vid stranden
tala om Guds rike,
ta sej an de sjuka.

4. Se i örtagården
hur han ber till Fadern
i sin djupa ångest.

5. Se honom på korset
bära mina synder,
plågad och förnedrad.

6. Ja, han är min Herre!
Jesus dog för världen
men stod upp en påskdag.

7. Ära, halleluja!
I Guds himmelrike
Frälsaren är konung.

Amen, amen, amen, amen, amen!


Text och musik: Negro spiritual, övers. A.H. 2009

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar