torsdag 3 november 2011

Han är kungars KungHan är kungars Kung,
han är herrars Herre,
Jesus Kristus, först som sist,
ingen styr som han.

1. Han har sin tron i himmelen,
ingen styr som han.
Han helgon gör av syndaren,

ingen styr som han.
Han är kungars Kung...

2. Han rest sitt tält i Kanaans land,
ingen styr som han.
Han sprängde romarrikets band,
ingen styr som han.
Han är kungars Kung...


3. Han starkare än döden är,
ingen styr som han.
I evighet han spiran bär,
ingen styr som han.
Han är kungars Kung...
 

torsdag 16 juni 2011

Än i dag kallar Jesus, Mästaren

1. Än i dag kallar Jesus, Mästaren:
Res dej upp och följ med mej!
I Guds rike finns plats för varenda en.
Res dej upp och följ med mej!
Lämna det som binder dej,
- res dej upp och följ med mej! -
låt det inte hindra dej.
Res dej upp och följ med mej!
Följ mej!
Följ mej!
Res dej upp och följ med mej!
Följ mej till livets stora mål.
Res dej upp och följ med mej!

2. Om du lyssnar till ordet som ger liv
- res dej upp och följ med mej! -
får du leva med Gudsrikets perspektiv.
Res dej upp och följ med mej!
Lämna det som binder dej...


Text: Andreas Holmberg Tredjedag Pingst 2011 (41 år), fritt efter afroamerikansk julsång ("There´s a star in the east")

Maria, jungfrun, födde här Guds Son (The Virgin Mary had a baby boy)1. //: Maria, jungfrun, födde här Guds Son ://
och hon och Josef tog emot Guds Son
och de gav honom namnet Jesus.
//: Han kom från Guds himmel,
Guds härliga kungarike ://
//: Ja, du må tro det ://
han kom från Guds himmel,
Guds härliga kungarike.

2. //: De vise männen såg att han var född ://
och glada for de dit där han var född,
han som frälsar och heter Jesus.
Han kom från Guds himmel...

3. //: De såg en stjärna över Betlehem ://
och följde efter den till Betlehem,
fram till barnet som heter Jesus.
Han kom från Guds himmel...


Julsång från Västindien, övers. A.H. 1 maj 2011

måndag 14 februari 2011

Jag vill vara redo (I want to be ready)Jag vill vara redo,
jag vill vara redo,
jag vill vara redo
att gå som Johannes in i Jerusalem.

1. Johannes beskrev hur den staden är,
- gå som Johannes in i Jerusalem -
och sa att vi får mötas där
- gå som Johannes in i Jerusalem.
Jag vill vara redo...

2. Johannes, Johannes, vad sa du nu

- gå som Johannes in i Jerusalem -
att jag får vara där liksom du? 
- gå som Johannes in i Jerusalem.
Jag vill vara redo...

3. När Petrus predikade vid pingst
- gå som Johannes in i Jerusalem -
Guds Ande blivit hans högsta vinst
- gå som Johannes in i Jerusalem.
Jag vill vara redo...

4. Guds Ande oss vägen till staden lär
- gå som Johannes in i Jerusalem -
där Petrus och Johannes är
- gå som Johannes in i Jerusalem.
Jag vill vara redo... 

tisdag 18 januari 2011

Ge mej det urgamla ordet (Give me that old time religion)
Ge mej det urgamla ordet,
ge mej det urgamla ordet,
ge mej det urgamla ordet,
för det duger bra åt mej.

1. Det dög bra åt Mirjam och Moses,
det dög bra åt Mirjam och Moses,
det dög bra åt Mirjam och Moses,
och det duger bra åt mej.
Ge mej det urgamla ordet...

2. Det befriar från slaveriet,
det befriar från slaveriet,
det befriar från slaveriet
och det duger bra åt mej.
Ge mej det urgamla ordet...

3. Det dög bra åt Matteus och Markus,
det dög bra åt Matteus och Markus,
det dög bra åt Matteus och Markus
och det duger bra åt mej.
Ge mej det urgamla ordet...

4. Det ger syndare frid och frihet,
det ger syndare frid och frihet,
det ger syndare frid och frihet
och det duger bra åt mej.
Ge mej det urgamla ordet...


Text och musik: Negro Spiritual, fritt övers. A.H. 2011

Jag får ta av mej bördan (Down by the riverside)1. Jag får ta av mej bördan
//: på andra sidan ån ://
på andra sidan ån.
Jag får ta av mej bördan
//: på andra sidan ån ://
//: Jag behöver inte strida då,
jag behöver inte strida då,
jag behöver inte strida då ://

2. Jag får gå utan svärd och sköld
//: på andra sidan ån ://
på andra sidan ån.
Jag får gå utan svärd och sköld
//: på andra sidan ån ://
Jag behöver inte strida då...

3. Jag får se Fridens Furste
//: på andra sidan ån ://
på andra sidan ån.
Jag får se Fridens Furste
//: på andra sidan ån ://
Jag behöver inte strida då...