fredag 12 september 2014

Vi vill vandra med dej (Sizo Hamba Naye)

1. //: Vi vill vandra med dej,
o Herre,
vi vill vandra med dej! ://
//: Nu i dag, o Herre, 
vill vi vandra med dej! ://

2. //: Vi vill tala med dej,
o Herre,
vi vill tala med dej! ://
//: Nu i dag, o Herre,
vill vi tala med dej! ://

3. //: Vi vill höra ditt ord,
o Herre,
vi vill höra ditt ord! ://
//: Nu i dag, o Herre,
vill vi höra ditt ord! ://

Gud kom för att ge oss kärlek (He came down that we may have love)
1. //: Gud kom för att ge oss kärlek ://
Gud kom för att ge oss kärlek,
halleluja i evighet. (Varför kom Gud?)

2. //: Gud kom för att ge oss frihet ://
Gud kom för att ge oss frihet,
halleluja i evighet. (Varför kom Gud?)

3. //: Gud kom för att ge oss glädje ://
Gud kom för att ge oss glädje,
halleluja i evighet. (Därför kom Gud!)