onsdag 29 mars 2017

Lille David, spela på harpa (Little David, play on you harp)
//: Lille David, spela på harpa, halleluja! ://

1. David var en herdegrabb,
med sten och slunga var han snabb.
Lille David, spela på harpa...

2. Josua var son till Nun,
han blåste ner murar med basun.
Lille David, spela på harpa...

lördag 18 mars 2017

Ta en stund (Steal away)


Ta en stund,
ta en stund,
ta en stund med Jesus.
Hör hans ord,
lyssna i bön!
Vi bor ej här för alltid.

1. Min Herre kallar,
han kallar i sitt ord,
trumpeten ljuder i min själ,
vi bor ej här för alltid.

Ta en stund...

2. Träden ska falla
och syndens träl få skälvan,
trumpeten ljuder i min själ,
vi bor ej här för alltid.

Ta en stund...

Josua ledde slaget vid JerikoJosua ledde slaget vid Jeriko, Jeriko, Jeriko,
Josua ledde slaget vid Jeriko,
då när murarna föll ner.

1. Du kan tala om domaren Gideon,
du kan tala om kungen Saul,
men ingen är som gamle Josua,
där i slaget vid Jeriko.

Josua ledde slaget...

2. Upp mot murarna runt Jeriko
marscherade de fram,
"gå, blås i hornen", sa han då,
"så är saken snart i hamn".

Josua ledde slaget...

3. Och så började hornen ljuda klart,
ja, trumpeter fler och fler,
sen gick allihop sju varv kring stan,
och se, murarna föll ner!

Josua ledde slaget...