onsdag 3 juli 2013

Jag mår ibland som ett moderlöst barn (Sometimes I feel like a motherless child)

1. //: Jag mår ibland som ett moderlöst barn ://
Jag mår ibland som ett moderlöst barn
//: långt, långt hemifrån ://
Tro Guds ord ändå
//: långt, långt hemifrån ://

2. //: Det känns ibland som om allting var slut ://
Det känns ibland som om allting var slut
//: långt, långt hemifrån ://
Tro Guds ord ändå
//: långt, långt hemifrån ://.

tisdag 4 juni 2013

Ring samman till himmelen (Go Peter, and ring them bells)

//: Ring samman till himmelen ://
ring samman till himmelen,
ja, kalla till himlen idag.

//: Gå vägen fram dit Jesus har gått ://
gå vägen fram dit Jesus har gått,
och kalla till himlen idag.
//: Ja, kalla till himlen idag ://
Jag tackar Gud och jag tackar dej
som kallar till himlen idag.

//: Ring samman till himmelen ://

ring samman till himmelen,
ja, kalla till himlen idag. 

Text: Spiritual, fri övers. A.H. 2013

onsdag 24 april 2013

Sjung tills vår Herres makt blir uppenbar (Sing till the power of the Lord comes down)(Kom med och sjung)

//: Sjung tills vår Herres makt blir uppenbar ://
Lyft upp din blick,
var inte rädd,
sjung tills vår Herres makt blir uppenbar ://

1. En andlig strid står här idag,
och där samlas trupp mot trupp.
Men med Gud vi segrar, du och jag,
om vi inte i vårt hjärta ger upp.
Sjung tills vår Herres makt...

2. Vi går fram i kraft av Jesu blod,
av hans vittnesbörd, hans ord,
vi går fram i tro att Gud är god,
att vår frälsning är iordninggjord.
Sjung tills vår Herres makt...

söndag 24 mars 2013

Jag är på väg (I´m on my way)1. Jag är på väg till Kanaans land,
jag är på väg till Kanaans land,
jag är på väg till Kanaans land,
jag är på väg,
tack, Gud,
jag är på väg.

2. Jag bad min bror att följa med...


3. Jag bad min syster följa med...


4. Jag bad min chef att följa med...


5. Går ingen med, går jag ändå...


6. Går inte du, låt barnen gå...


7. Går inte du, låt mamma gå...


8. Är du på väg, vänd inte om...


Text och musik: "Traditionell", övers. A.H. 2013

lördag 9 februari 2013

All night all day (Både natt och dag)Både natt och dag
änglar vakar över mej, o Gud.
Både natt och dag
änglar vakar över mej.

Jag till sängs mej lägger ner 
- änglar vakar över mej, o Gud -
om beskydd och frid jag ber
- änglar vakar över mej.
Både natt och dag...

Med din kärlek fyll vårt hus 
- änglar vakar över mej, o Gud -
väck mej med ditt morgonljus
- änglar vakar över mej.
Både natt och dag...

Dör jag före morgonen
- änglar vakar över mej, o Gud -
ta mej hem till himmelen
- änglar vakar över mej.
Både natt och dag...

Om jag får ännu en dag
- änglar vakar över mej, o Gud -
led mej efter ditt behag
- änglar vakar över mej.
Både natt och dag...