onsdag 24 april 2013

Sjung tills vår Herres makt blir uppenbar (Sing till the power of the Lord comes down)(Kom med och sjung)

//: Sjung tills vår Herres makt blir uppenbar ://
Lyft upp din blick,
var inte rädd,
sjung tills vår Herres makt blir uppenbar ://

1. En andlig strid står här idag,
och där samlas trupp mot trupp.
Men med Gud vi segrar, du och jag,
om vi inte i vårt hjärta ger upp.
Sjung tills vår Herres makt...

2. Vi går fram i kraft av Jesu blod,
av hans vittnesbörd, hans ord,
vi går fram i tro att Gud är god,
att vår frälsning är iordninggjord.
Sjung tills vår Herres makt...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar