tisdag 21 september 2010

Sväng ner, du vagn som kommer (Swing low, sweet chariot)

//: Sväng ner, du vagn som kommer,
kommer för att hämta mej hem. ://

1. Jag såg bortom floden,
och vad fick jag se
komma för att hämta mej hem?
En änglaskara strålande
komma för att hämta mej hem.
//: Sväng ner, du vagn som kommer,
kommer för att hämta mej hem ://

2. Ibland blir det nattsvart
och ingen jag ser
komma för att hämta mej hem,
men snart ska vagnen Gud mej ger
komma för att hämta mej hem.
//: Sväng ner, du vagn som kommer,
kommer för att hämta mej hem ://

3. Tack, Herre, för alla
de änglar du ber
komma för att hämta mej hem!
Gör mej beredd som dem jag ser
komma för att hämta mej hem.
//: Sväng ner, du vagn som kommer,
kommer för att hämta mej hem ://

Text och musik: Negro Spiritual, fri övers. A.H. 2010

onsdag 15 september 2010

Djupa strömmar (Deep river)Djupa strömmar,
mitt hem är bortom floden.
Djupa strömmar, Gud,
jag vill nå fram till den andra stranden.

Älskade syskon,
säg vill du inte komma
till Guds rikes fest,
i hans löftes land,
det land där allt är frid?
Gå rakt in i himlen
och ta din plats
och kasta dej i Jesu famn?
Djupa strömmar...


Text: Negro Spiritual, övers. A.H. 2009

Låt oss dela det bröd som Herren ger

1. //: Låt oss dela det bröd som Herren ger ://
Vi får del av hans kropp,
av uppståndelsens liv och hopp.
O Jesus, ge oss din frid.

2. //: Låt oss dela det vin som Herren ger ://
Vi får del av hans blod
till förlåtelse, liv och mod.
O Jesus, ge oss din frid.

3. //: Låt oss dela den glädje Herren ger ://
Ja, i tillbedjan ser
vi nu solen som ej går ner.
O Jesus, ge oss din frid.


Text: Negro Spiritual, fri övers. A.H. 2010. En annan övers. (av Lars Åke Lundberg) finns i SvPs1986:75
Musik: N.S.

fredag 10 september 2010

Vi ska inte rubbas, fasta ska vi stå (I shall not be, I shall not be moved)1. //: Vi ska inte rubbas,
fasta ska vi stå ://
Ja, liksom träd vid källans klara vatten
fasta ska vi stå.

2. //: Mot allt ont i världen
fasta ska vi stå ://
Ja, liksom träd vid källans klara vatten
fasta ska vi stå.

3. //: Tills vi vinner seger
fasta ska vi stå ://
Ja, liksom träd vid källans klara vatten
fasta ska vi stå.

4. //: Helgade åt Herren
fasta ska vi stå ://
Ja, liksom träd vid källans klara vatten
fasta ska vi stå.

5. //: Invid klippan Kristus
fasta ska vi stå ://
Ja, liksom träd vid källans klara vatten,
fasta ska vi stå.

Text och musik: Spiritual (övers. A.H. 2010)

Herre, gör mej kristen ända inifrån (Lord, I want to be a Christian in my heart)

1. Herre, gör mej kristen ända inifrån, inifrån,
Herre, gör mej kristen ända inifrån.
Inifrån, inifrån!
Herre, gör mej kristen ända inifrån.

2. Herre, fyll mej med din kärlek inifrån, inifrån,
Herre, fyll mej med din kärlek inifrån.
Inifrån, inifrån!
Herre, fyll mej med din kärlek inifrån.

3. Jag vill inte bli som Judas inifrån, inifrån.
jag vill inte bli som Judas inifrån.
Inifrån, inifrån!
Jag vill inte bli som Judas inifrån.

4. Herre, jag vill bli som Jesus inifrån, inifrån.
Herre, jag vill bli som Jesus inifrån.
Inifrån, inifrån!
Herre, jag vill bli som Jesus inifrån.

Text och musik: Negro Spiritual övers. A.H. 2010

Jesus, kom in (Into my heart)Jesus, kom in!
Jesus, kom in!
Kom in i mitt hjärta, Jesus!
Kom in idag,
kom in, bli kvar!
Kom in i mitt hjärta, Jesus!

Jesus, come in!
Jesus, come in!
Come into my heart, Lord Jesus!
Come in today,
come in to stay,
come into my heart, Lord Jesus!

För en svensk övers. av Fairest Lord Jesus, se Stora Nätpsalmboken.

Å, bit för bit (Oh, by and by)//: Å, bit för bit, bit för bit,

lägger jag av det som binder mej ://

1. Jag klätts av Gud, nog är det stort
- jag lägger av det som binder mej -
i himmelsk dräkt nära helvetets port
- jag lägger av det som binder mej.
Å, bit för bit...

2. Förtvivlat är helvetets raseri,
- jag lägger av det som binder mej -
så stanna, syndare, gå inte dit!
- jag lägger av det som binder mej.
Å, bit för bit...

Negro Spiritual, övers. A.H. 2009

Minns mej, o Herre (Do Lord, o do Lord)
//: Minns mej, o Herre,
o Herre, minns mej nu ://
Minns mej, o Herre,
o Herre, minns mej nu,
min sol, mitt ljus är du.

1. Jag har fått ett hem hos Gud
i härlighetens land,
i härlighetens land,
ja, i härlighetens land.
Jag har fått ett hem hos Gud
i härlighetens land,
dess sol, dess ljus är han.
Minns mej, o Herre...

2. Jesus är min Frälsare,
ta mot honom du med,
ta mot honom du med,
ja, ta mot honom du med.
Jesus är min Frälsare,
ta mot honom du med,
min sol, mitt ljus är han.
Minns mej, o Herre...

3. Herren är min herde,
ingenting ska fattas mej,
ingenting ska fattas mej,
nej, ingenting ska fattas mej.
Herren är min herde,
ingenting ska fattas mej,
min sol, mitt ljus är han.
Minns mej, o Herre...


Text och musik: Negro Spiritual (Do Lord, oh do Lord), övers. A.H. 2009

Vi ska nå vårt mål (We shall overcome)1. Vi ska nå vårt mål,
vi ska nå vårt mål,
vi ska nå vårt mål en dag.
Ja, djupt inom mej (inom mej)
tror jag och vet:
vi ska nå vårt mål en dag.

2. Jesus har gått före,
Jesus har gått före,
Jesus har gått före i dag.
Ja, djupt inom mej...

3. Vi vill följa Jesus,
vi vill följa Jesus,
vi vill följa Jesus i dag.
Ja, djupt inom mej...

4. Vi går hand i hand,
vi går hand i hand,
vi går hand i hand i dag.
Ja, djupt inom mej...

5. Alla folk tillsammans,
alla folk tillsammans,
alla folk tillsammans en dag.
Ja, djupt inom mej...

6. Sanningen gör oss fria,
sanningen gör oss fria,
sanningen gör oss fria i dag.
Ja, djupt inom mej...

Text: Från engelskan ("We shall overcome") av A.H. 2009

Var du med (Were you there)


1. //: Var du med,
när vår Frälsare blev dömd? ://
Å å å å!
Ibland så får det mej att bäva,
bäva, bäva.
Var du med när vår Frälsare blev dömd?

2. //: Var du med,
när han fästes vid ett kors? ://
Å å å å!

Ibland så får det mej att bäva,
bäva, bäva.
Var du med när han fästes vid ett kors?

3. //: Var du med,
när ett spjut stack upp hans kropp? ://
Å å å å!
Ibland så får det mej att bäva,
bäva, bäva.
Var du med när ett spjut stack upp hans kropp?

4. //: Var du med,
när han lades i en grav? ://
Å å å å!
Ibland så får det mej att bäva,
bäva, bäva.
Var du med när han lades i en grav?

5. //: Var du med,
sedan stenen vältrats bort? ://
Å å å å!
Ibland så får det mej att bäva,
bäva, bäva.
Var du med, sedan stenen vältrats bort?Text: Negro Spiritual, övers. A.H. 2010, 2013

Tack o Jesus (Thank you, Jesus)//: Tack, o Jesus,
tack, o Jesus,
Jesus, tack
att du älskar mej ://

1. //: Du dog på Golgata,
min börda fick du ta.
Jesus, tack
att du älskar mej ://
Tack, o Jesus...

2. //: Du uppstod ur din grav,
ett evigt liv mej gav.
Jesus, tack
att du älskar mej ://
Tack, o Jesus...

3. //: Du kommer hit igen,
befriar skapelsen.
Jesus, tack
att du älskar mej ://
Tack, o Jesus...Text och musik: Negro Spiritual,
övers. A.H. 2009

Tack, o Gud, att du ger oss mat (Thank you, Lord, for giving us food)Tack, o Gud, att du ger oss mat,
tack, o Gud, att du ger oss mat,
tack, o Gud, att du ger oss mat
just där vi är.
Halleluja, prisa Gud,
halleluja, prisa Gud,
halleluja, prisa Gud
just där vi är.
Amen!

Thank you, Lord, for giving us food,
thank you, Lord, for giving us food,
thank you, Lord, for giving us food,
right where we are.
Halleluja, praise the Lord,
halleluja, praise the Lord,
halleluja, praise the Lord,
right were we are.
Amen!

Vi ska vandra i Guds kärleks ljus (Siyahamba)

1. //: Vi ska vandra

i Guds kärleks ljus,
vi ska vandra
i Guds kärleks ljus ://
//: Vi ska vandra, å-å,
vi ska vandra
i Guds kärleks ljus ://

2. //: Siyahamb´ ekukhamyeni
kwenkhos,
siyahamb´ ekukhanyeni kwenkhos ://
//: Siyahamba, o-oh,
siyahamba ekukhanyeni kwenkhos ://

3. //: We are marching
in the light of God,
we are marching
in the light of God ://
//: We are marching, o-oh,
we are marching
in the light of God ://

Text: Från Sydafrika

Syndare, säg (Oh sinner man)1. //: Syndare, säg mej:
vart ska du ta vägen ://
Syndare, säg mej:
vart ska du ta vägen
då på domens dag?

2. //: Flyr du till bergen,
bergen de smälter :// '
Flyr du till bergen,
bergen de smälter
då på domens dag.

3. //: Flyr du till havet,
havet det kokar ://
Flyr du till havet,
havet det kokar
då på domens dag.

4. //: Flyr du till månen,
månen den blöder ://
Flyr du till månen,
månen den blöder
då på domens dag.

5. //: Flyr du till satan,
satan han störtas ://
Flyr du till satan,
satan han störtas
då på domens dag.

6. //: Syndare, hör:
du borde fly till Herren ://
Syndare, hör:
du borde fly till Herren
nu i denna dag.


Text och musik: Negro Spiritual, övers. A.H. 2009

Vilken frihet (Oh, freedom)

Vilken frihet!

Vilken frihet,
vilken frihet att bli fri!
Förrän jag på nytt blir slav
ska jag läggas i min grav
och gå hem till min Gud och vara fri!

1. Inga tårar,
inga tårar,
inga tårar för mej, ni!
Förrän jag på nytt...

2. Ni ska sjunga,
ni ska sjunga,
ni ska sjunga för mej, ni!
Förrän jag på nytt...

3. Ni ska ropa,
ni ska ropa,
ni ska ropa för mej, ni!
Förrän jag på nytt...

4. Ni ska bedja,
ni ska bedja,
ni ska bedja för mej, ni!
Förrän jag på nytt...

Text och musik: Negro Spiritual,
övers. A.H. 2010

O Gud, vår Fader1. //: O Gud vår Fader ://
//: som skapar världen ://
//: du är oss nära varje dag ://


2. //: O Jesus Kristus ://
//: som dog för alla ://
//: kom, ge oss nåd och evigt liv ://

3. //: O gode Ande ://
//: som visar vägen ://
//: till himlens glädje led oss nu ://

Text: Från Nigeria, A.H. 2009 fritt efter Lars-Åke Lundberg
Musik: Från Nigeria

När alla helgon tågar in (Oh, when the saints)

När alla helgon tågar in,
när alla helgon tågar in,
Gud, låt mej vara med i den skaran,
när alla helgon tågar in.

När inte solen lyser mer,
när inte solen lyser mer,
Gud, låt mej vara med i den skaran,
som i din härlighet dej ser.

1. Ännu går vi i de fotspår,
där Guds helgon gått förut.
Men en dag får vi förenas
i en glädje utan slut.

När alla helgon tågar in,
när alla helgon tågar in,
Gud, låt mej vara med i den skaran,
när alla helgon tågar in.¨

När månen blivit röd som blod,
när månen blivit röd som blod,
Gud, låt mej vara med i den skaran
som av ditt löfte hämtat mod.

2. Några säger att den bönen
bara är helt tomma ord,
men jag väntar på en morgon
med ny himmel och ny jord.

När alla helgon tågar in,
när alla helgon tågar in,
Gud, låt mej vara med i den skaran,
när alla helgon tågar in.

När alla hör basunens ljud,
när alla hör basunens ljud,
Gud, låt mej vara med i den skaran,
som ska få bo hos dej, o Gud.

Oh, when the saints go marching in,
oh, when the saints go marching in,
oh Lord, I want to be in that number,
oh when the saints go marching in.

Text: Spiritual
Övers. A.H. 2010

Min Gud, vilken morgon (When the stars begin to fall)

Min Gud, vilken morgon,
min Gud, vilken morgon,
min Gud, vilken morgon,
när den stora dagen gryr!


1. Vi hör basunens ljud,
som väcker varje land och folk
till att se din högra hand,
när den stora dagen gryr!
Min Gud, vilken morgon...

2. Vi hör hur många ber
att berg och sky ska skydda dem
för din starka högra hand,
när den stora dagen gryr!
Min Gud, vilken morgon...

3. Vi hör de dinas sång,
som ljuder evigt hög och klar,
ljuder vid din högra hand,
när den stora dagen gryr!
Min Gud, vilken morgon...


Text och musik: Negro Spiritual,
övers. A.H. 2010

Låt oss vandra i ljuset liksom han är ljus1. //: Låt oss vandra i ljuset
liksom han är ljus,
vandra i Guds ljus ://
//: Vandra i Guds ljus ://
vandra i Guds ljus,
vandra i Guds kärleks ljus.

2. //: För då har vi en sann
gemenskap med varann,
gemenskap med varann ://
//: gemenskap med varann ://
gemenskap med varann,
en sann gemenskap med varann.

3. //: Och då renar oss Jesu blod
från all vår synd,
renar från all synd ://
//: renar från all synd ://
renar från all synd,
renar oss från all vår synd.

Text: Johannes (1 Joh. 1:8-9)
Musik: Okänd

Lys på mej (Shine on me)1. Lys på mej, lys på mej,
Herre, låt ditt ljus belysa mej.
Lys på mej, lys på mej,
Herre, låt ditt ljus belysa mej.

2. Lys i mej, lys i mej,
Herre, låt ditt ljus uppfylla mej.
Lys i mej, lys i mej,
Herre, låt ditt ljus uppfylla mej.

3. Lys igenom mej, lys igenom mej,
Herre, låt ditt ljus gå genom mej.
Lys igenom mej, lys igenom mej,
Herre, låt ditt ljus gå genom mej.

Lovad vare du Herre Jesus Kristus//: Lovad vare du, Herre
Jesus Kristus!
Lovad vare du Herre
Jesus Kristus! ://
//: Ditt ord är mina fötters lykta,
Jesus Kristus!
Ditt ord är mina fötters lykta,
Jesus Kristus ://

Text: Psalt. 119:105, liten textbearb. Eva Norberg 1980
Musik: Från södra Afrika

Kom va hos oss, Gud (Kum ba yah, my Lord)

1. //: Kom va´ hos oss, Gud,
kom va´här! ://
Kom va´ hos oss, Gud, kom va´ här,
o Gud, kom, va´ här!

2. Någon sjunger, Gud,
kom va´ här...

3. Någon gråter, Gud,
kom va´ här...

4. Någon sover, Gud,
kom va´här! ...

(5. Jorden hotas,
Gud, kom va´här! ...

6. Ge oss styrka,
Gud, kom va´ här! ...

7. Ge oss glädje, Gud,
kom va´ här! ...)

Som en ström är den friden (I´ve got peace like a river)

1. //: Som en ström är den friden,
som en ström är den friden,
som en ström är den friden Jesus ger ://

2. //: Som en ström är den glädjen,
som en ström är den glädjen,
som en ström är den glädjen Jesus ger ://

3. //: Som en ström är den kärlek,
som en ström är den kärlek,
som en ström är den kärlek Jesus ger ://

4. //: Strömmar av frid, glädje, kärlek,
strömmar av frid, glädje, kärlek,
strömmar av frid, glädje, kärlek Jesus ger ://


Text och musik: Okänd ("I´ve got peace like a river") Övers. A.H. 2009

Ingen vet om (Nobody knows)

Ingen vet om det svåra jag sett,
ingen, förutom Jesus.
Ingen som han förstår hur det är:
ära, halleluja!

1. Ibland är jag uppåt, ibland är jag nere,
o, min Gud!
Ibland så orkar jag inte mera,
o min Gud!
Ingen vet om...

2. Varenda dag jag ber till dej,
o min Gud,
att du ska ta min synd från mej,
o min Gud!
Ingen vet om...


Text och musik: Negro Spiritual, övers. A.H. 2008

I paradiset (Ipharadisi)I paradiset, där de döda lever,
i paradiset, där de döda lever,
i paradiset, där de döda lever
får vi också leva med dem.
I paradiset.

Text och musik från Sydafrika

Herre, sänd mej (Thuma mina)


F: Thuma mina.
Alla: Thuma mina, Thuma mina, Thuma mina Somandla.


1. Försångare: Sänd mej, Gud.
Alla: Herre, sänd mej,

Herre, sänd mej,
Herre, sänd mej,
sänd mej, Gud.

2. F: Led mej, Gud.
A: Herre, led mej...

3. F: Hjälp mej, Gud.
A: Herre, hjälp mej...

4. F: Stärk mej, Gud.

A: Herre, stärk mej...

5. F: Fyll mej, Gud.
A: Herre, fyll mej...

F: Thuma mina.
A: Thuma mina,
Thuma mina,
Thuma mina Somandla.

Text och musik: Från Sydafrika

Jag fick en dräkt (Heav´n, Heav´n)1. Jag fick en dräkt,
du fick en dräkt,
alla Guds barn har fått en dräkt.
När jag når Guds himmel
ska jag bära min dräkt,
jag ska ropa över hela himlen!
Himlen, himlen!
Alla de som talar om himlen
går inte dit.
Himlen, himlen!
Jag ska ropa över hela himlen!

2. Jag fick en sång,
du fick en sång,
alla Guds barn har fått en sång.
När jag når Guds himmel
ska jag sjunga min sång,
jag ska sjunga över hela himlen!
Himlen, himlen!
Alla de som talar om himlen
går inte dit.
Himlen, himlen!
Jag ska sjunga över hela himlen!

Han håller hela världen i sin hand
1. Han håller hela världen i sin hand,
han håller hela världen i sin hand,
han håller hela världen i sin hand,
han håller hela världen i sin hand.

2. Han håller sol och måne i sin hand,
han håller sol och måne i sin hand,
han håller sol och måne i sin hand,
han håller hela världen i sin hand.

3. Han håller ung och gammal i sin hand,
han håller ung och gammal i sin hand,
han håller ung och gammal i sin hand,
han håller hela världen i sin hand.

4. Han håller dej och mej i sin hand,
han håller dej och mej i sin hand,
han håller dej och mej i sin hand,
han håller hela världen i sin hand.

Gå, ropa ut från bergen (Go, tell it on the mountain)

Gå, ropa ut från bergen,
över vårt land och överallt,
gå, ropa ut från bergen
att Frälsaren är född!

1. När herdarna om natten
höll vakt omkring sin hjord,
de såg ett ljus från himlen
och hörde ängelns ord.
Gå, ropa ut...

2. Och när de hade hört det,
de gick till Davids stad,
de såg det lilla barnet
och böjde knä och bad.
Gå, ropa ut...

3. När själv jag var en sökare,
jag sökte dag och natt.
Jag bad min Gud att hjälpa mej,
och se, han fick mej fatt!
Gå, ropa ut...

4. Han ställde mej på stadens mur
att höja väktarrop.
Men om jag är en kristen
är jag minst av allihop.
Gå, ropa ut...

Text och musik: Negro Spiritual, övers. A.H. 2009


Äran tillhör Fadern (Glory to the Father)Äran tillhör Fadern
och Sonen han oss gett,
äran tillhör Anden
- dessa tre vänner är ett.
Det ska komma en dag
utan smärta och sorg,
ja, då ingen blir sårad eller slagen,
det ska komma en dag
utan smärta och sorg,
utan oro och kamp för morgondagen.
Och alla Guds barn ska sjunga
- sjung, ja, kom och sjung!
både gammal och ung, kom med och sjung!
- för alla Guds barn ska sjunga,
sjung, ja, kom och sjung,
när de ser sin store Kung!

Glory to the Father,
glory to the Son,
glory to the Spirit,
these three my friends are One.
There will come a day
when there´ll be no pain,
no heartbreaks or miseries or sorrow.
There will come a day
when there´ll be no pain,
no heartbreaks or worries about tomorrow.
And all God´s children gonna sing, sing, gonna sing,
and all God´s children gonna sing,
and all God´s children gonna sing, sing, gonna sing,
when they see their mighty King!
Text: Okänd, övers. A.H. 2009 Musik: Okänd

Varje gång Guds Ande rör mej (Every time I feel the Spirit)


//: Varje gång Guds Ande rör mej,
rör mitt hjärta, vill jag be ://

1. Herrens röst från berget ljöd,
sa: Det gäller liv och död.
Varje gång Guds Ande rör mej...

2. På hans löfte är det lönt,
se, hur livet spirar skönt!
Varje gång Guds Ande rör mej...

3. Dödens flod, som syns så väl,
kyler kroppen, ej min själ.
Varje gång Guds Ande rör mej...


Text och musik: Spiritual, övers. A.H: 2010

Se det lilla barnet (Amen, Amen...)

Amen, amen, amen, amen, amen...

1. Se det lilla barnet
ligga i en krubba
första julens morgon.

2. Se honom i templet
sitta med de lärda,
redan full av vishet.

3. Se honom vid stranden
tala om Guds rike,
ta sej an de sjuka.

4. Se i örtagården
hur han ber till Fadern
i sin djupa ångest.

5. Se honom på korset
bära mina synder,
plågad och förnedrad.

6. Ja, han är min Herre!
Jesus dog för världen
men stod upp en påskdag.

7. Ära, halleluja!
I Guds himmelrike
Frälsaren är konung.

Amen, amen, amen, amen, amen!


Text och musik: Negro spiritual, övers. A.H. 2009