fredag 10 september 2010

Herre, sänd mej (Thuma mina)


F: Thuma mina.
Alla: Thuma mina, Thuma mina, Thuma mina Somandla.


1. Försångare: Sänd mej, Gud.
Alla: Herre, sänd mej,

Herre, sänd mej,
Herre, sänd mej,
sänd mej, Gud.

2. F: Led mej, Gud.
A: Herre, led mej...

3. F: Hjälp mej, Gud.
A: Herre, hjälp mej...

4. F: Stärk mej, Gud.

A: Herre, stärk mej...

5. F: Fyll mej, Gud.
A: Herre, fyll mej...

F: Thuma mina.
A: Thuma mina,
Thuma mina,
Thuma mina Somandla.

Text och musik: Från Sydafrika

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar