torsdag 16 juni 2011

Än i dag kallar Jesus, Mästaren

1. Än i dag kallar Jesus, Mästaren:
Res dej upp och följ med mej!
I Guds rike finns plats för varenda en.
Res dej upp och följ med mej!
Lämna det som binder dej,
- res dej upp och följ med mej! -
låt det inte hindra dej.
Res dej upp och följ med mej!
Följ mej!
Följ mej!
Res dej upp och följ med mej!
Följ mej till livets stora mål.
Res dej upp och följ med mej!

2. Om du lyssnar till ordet som ger liv
- res dej upp och följ med mej! -
får du leva med Gudsrikets perspektiv.
Res dej upp och följ med mej!
Lämna det som binder dej...


Text: Andreas Holmberg Tredjedag Pingst 2011 (41 år), fritt efter afroamerikansk julsång ("There´s a star in the east")

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar