söndag 25 juni 2017

Han ska gå framför
//: Han ska gå framför,
ja, framför Herren ://
Han ska gå framför,
ja, framför Herren,
han ska gå framför Herren.

1. //: Just med samma kraft
och ande som Elia haft ://
just med samma kraft
och ande som Elia haft
ska han gå framför Herren.
Han ska gå framför...

2. //: för att vända fädernas
hjärtan till barnen ://
för att vända fädernas
hjärtan till barnen,
ska han gå framför Herren.
Han ska gå framför...

3. //: för att ohörsamma
ska få ett nytt sinne ://
för att ohörsamma
ska få ett nytt sinne,
ska han gå framför Herren.
Han ska gå framför...
lördag 20 maj 2017

Det är jag det är jag
//: Det är jag, det är jag, o Gud,
som just nu behöver be ://
Inte mamma, inte pappa, utan jag, o Gud,
som just nu behöver be,
inte syrran, inte brorsan, utan jag, o Gud,
som just nu behöver be,
(som just nu behöver be,
som just nu behöver be).


onsdag 29 mars 2017

Lille David, spela på harpa (Little David, play on your harp)
//: Lille David, spela på harpa, halleluja! ://

1. David var en herdegrabb,
med sten och slunga var han snabb.
Lille David, spela på harpa...

2. Josua var son till Nun,
han blåste ner murar med basun.
Lille David, spela på harpa...

lördag 18 mars 2017

Ta en stund (Steal away)


Ta en stund,
ta en stund,
ta en stund med Jesus.
Hör hans ord,
lyssna i bön!
Vi bor ej här för alltid.

1. Min Herre kallar,
han kallar i sitt ord,
trumpeten ljuder i min själ,
vi bor ej här för alltid.

Ta en stund...

2. Träden ska falla
och syndens träl få skälvan,
trumpeten ljuder i min själ,
vi bor ej här för alltid.

Ta en stund...

Josua ledde slaget vid JerikoJosua ledde slaget vid Jeriko, Jeriko, Jeriko,
Josua ledde slaget vid Jeriko,
då när murarna föll ner.

1. Du kan tala om domaren Gideon,
du kan tala om kungen Saul,
men ingen är som gamle Josua,
där i slaget vid Jeriko.

Josua ledde slaget...

2. Upp mot murarna runt Jeriko
marscherade de fram,
"gå, blås i hornen", sa han då,
"så är saken snart i hamn".

Josua ledde slaget...

3. Och så började hornen ljuda klart,
ja, trumpeter fler och fler,
sen gick allihop sju varv kring stan,
och se, murarna föll ner!

Josua ledde slaget...

fredag 31 oktober 2014

Jag är en pilgrimAnnan melodivariant:1. Jag är en pilgrim och en främling,
färdas fram i tårarnas land.
Jag har ett hem i den ljusa staden,
min Gud, 
som inte byggts av mänskohand.

2. Jag har så många kära vänner

som nått fram till himmelens land.
Jag är helt inställd på att få se dem,
min Gud,
en dag på fridens sköna strand.

3. När sist jag korsar Jordanfloden

på min väg till löftets land,
om jag får röra en fåll på din klädnad,
min Gud,
så blir jag löst från varje band.